Palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja kotona asumista tukevat ateria- ja siivouspalvelut

Ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut. Vuokra-asunto toimiva-asunto asunnossa. Päivittäinen hoiva-, huolenpito-, ateria-, siivous, tuki- ja erityispalvelut henkilökohtaisen palvelutarpeen ja hoito-, kuntoutus ja palvelusuunnitelman mukaisesti.


Lappeenrannan palvelukeskussäätiö

Lappeenrannan palvelukeskussäätiön tarkoituksena on vanhusten ja vammaisten kotona asumisen ja kuntoutumisen tukeminen kokonaisvaltaisesti sekä asumisen, palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaisten asumispalvelujen sekä muun sosiaalisen palvelutoiminnan ylläpitäminen.

www