Menestyksen muotoilu

Menestyksen muotoilu on Design Reformin tuotteistettu palvelu, joka perustuu pitkään kokemukseemme muotoilun laaja-alaisesta soveltamisesta yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Tuotteet, palvelut, yritysilme ja myyntimateriaalit muotoillaan huolella tuottamaan arvoa sekä Sinun yrityksellesi että asiakkaillesi.


Design Reform Oy

Design Reformilla on 30 vuoden kokemus muotoilusektorilta. Tämä tarkoittaa yli tuhannen erilaisen kehittämisprojektin loppuunsaattamista, sisältäen mm. teollista muotoilua, yritysten identiteettisuunnittelua, palvelujen tuotteistamista ja muotoilua, kaupunkisuunnittelua, 3D-mallinnusta, animaatioita ja Virtual Reality-sisältöjä. Suurin osa projekteistamme on monen eri muotoilualueen yhdistämistä arvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi. Muotoilupalvelumme kattaa myös markkinointi- ja myyntimateriaalit.

www