Apua mielenterveys- ja käytöshäiriöihin

Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä.

Tarjoamme psykoterapeuttien, psykologien, psykiatrien ja psykofyysisten fysioterapeuttien palveluita mielenterveys- ja käytöshäiriöiden ehkäisemiseen, hoitoon ja kuntoutukseen.


Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Psykoterapiakeskus Vastaamolla on toimipisteitä Espoossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa, joissa toimii yhteensä 135 psykoterapeuttia, psykologia ja psykiatria. Hoito- ja kuntoutuspalveluidemme asiakkaana on yli 9 000 yksityishenkilöä, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, työterveysyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Mielenterveyttä edistäviä ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäiseviä verkkopalveluitamme käyttää kuukausittain yli 40 000 suomalaista.

www